دوشنبه, 7 مهر 1399
  • ساعت : ۱۲:۳۱:۱۹
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ 
  • کد خبر : ۲۲۲۸
روز قدس

روز جهانی قدس روز انفجار خشم مسلمانان علیه رژیم جعلی، جنایتکار و کودک کش اسرائیل است.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.5.0
    V5.5.5.0