چهارشنبه, 25 تير 1399
  • ساعت : ۸:۲۳:۵
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۱۷ 
  • کد خبر : ۲۲۳۵
سم پاشی درختان سطح شهر جهت مبارزه با آفات گیاهی

سم پاشی درختان سطح شهر جهت مبارزه با آفات گیاهی توسط پرسنل واحد فضای سبز شهرداری تنکمان انجام پذیرفت.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.5.0
    V5.5.5.0