چهارشنبه, 25 تير 1399
  • ساعت : ۸:۲۶:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۳۹۹/۰۳/۱۸ 
  • کد خبر : ۲۲۳۶
برگزاری جلسه رسیدگی به مشكلات آبرسانی شهر تنكمان

جلسه رسیدگی به مشکلات آبرسانی شهر تنکمان برگزار گردید .
 
 طی جلسه ای باحضور مدیریت آبفای شهرستان نظرآباد  اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار تنکمان مسائل و مشکلات مربوط به افت فشار آب شرب و ارائه خدمات اداری مربوطه مطرح و مقرر شد با همکاری شهرداری تنکمان، مدیریت آبفای شهرستان نسبت به دایر نمودن دفتر نمایندگی و حوادث آبفا در شهر تنکمان اقدام و همچنین باتوجه به تخصیص زمین ازسوی شهرداری جهت حفرچاه آب شرب ،پیگیری و مجوز لازم توسط آبفا اخذ تا نسبت به حفر چاه جدید اقدام گردد.
 
 گفتنی است در این جلسه موضوع شبکه گذاری قطعات تفکیکی باغستان جارچی نیز مطرح و مقرر شد پس از ثبت درخواست اشتراک متقاضیان در امور مشترکین و پاسخ استعلام شهرداری طرح شبکه گذاری توسط مدیریت آبفای شهرستان اجرایی گردد.

امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    5.5.5.0
    V5.5.5.0